זכויות החולה

חולי CLL, זכאים לזכויות שונות מרשויות ממשלתיות. הזכויות הן: קצבת נכות, שירותים מיוחדים, פטור ממס, הנחה בארנונה, גמלת סיעוד ועוד. הזכאות ניתנת עקב הטיפול ולא עקב המחלה ומשתנה בהתאם לגיל המטופל, מצבו הסוציואקונומי, מצבו התעסוקתי, המשפחתי וכיוצא באלו.

מחלת ה- CLL מאופיינת פעמים רבות בחוסר וודאות ואפילו חרדה אצל החולים בשל העובדה שלעיתים יש תקופת "watch and wait" או חרדה מפני חזרת המחלה לאחר הטיפול.

אנו ממליצים להפנות כל חולה עם אבחנה חדשה לעו"ס על מנת לבחון את זכויותיו. גם מבחינה רגשית מומלץ שהחולה ייפגש עם עו"ס על מנת לקבל סיוע ותמיכה רגשית וגיוס משאבי התמודדות.